Мања слова Већа слова РСС
Контактирајте нас

Уколико разматрате одређену идеју за пројекат и могућност њеног финансирања из средстава ЕУ фондова, или посједујете одређене капацитете које желите да понудите потенцијалним заинтересованим странама, предлажемо да прво пронађете одговарајући Позив објављен на нашој интернет презентацији (на линку хттп://www.цфцу.гов.ме/тендери/сви_позиви).

Позиви садрже све неопходне информације о томе ко се може пријавити, које се активности могу спроводити, које врсте трошкова су прихватљиве за финансирање у оквиру пројекта, и сл. Поред наведеног, уз услове за пријаву, дефинисани су и сви услови одабира и имплементације пројекта, тако да већ код саме пријаве на одређени позив, можете сазнати која ће правила бити примјењива кроз цијелу имплементацију пројекта, ако Ваша пројектна идеја буде одабрана.

Директорат за финансирање и уговарање средстава ЕУ помоћи је једна од страна потписница уговора и примарно је одговоран за реализацију поступака јавних набавки, закључивање и надгледање спровођења уговора, као и финансијску контролу и извршење плаћања, за све програме и пројекте који се финансирају из средстава Европске уније, а гдје је Директорат препознат као Уговорно тијело.

Након што пронађете позив чији су приоритети финансирања у складу с циљевима и мисијом Вашег пројекта, треба добро проучити тендерску документацију и приложене обрасце, те припремити пројектни приједлог сходно задатим инструкцијама и постављеним роковима. Приликом достављања документације, због њене обимности, провјерите још једном да ли су сви предвиђени обрасци адекватно попуњени и да ли је документација потпуна, како бисте осигурали да ваш приједлог не буде искључен због административно/техничких разлога.

ПОСТУПАК ПРИЈАВЕ НА ОБЈАВЉЕНЕ ПОЗИВЕ И ОДГОВАРАЈУЋИ ОБРАСЦИ 

Уговор о услугама

На тендер за уговор о услугама могу се пријавити сви потенцијални апликанти/понуђачи који задовољавају селекционе критеријуме објављене у Обавјештењу о јавним набавкама (Цонтрацт Нотице) и на основу достављеног тендерског пакета одабраним понуђачима, у зависности од врсте тендерског поступка. Постоје двије врсте уговора о услугама и то:

Глобал прице“, гдје се утврђују врло јасни резултати, те је, на основу тога, фокус услуге на испоруци тачно утврђеног производа, тј. готовог производа;

Фее басед“, гдје је резултат неизвјестан, или гдје је обим рада у циљу достизања одређеног резултата немогуће утврдити унапријед. Сходно томе, економски је исплативије да се услуга вриједнује на основу уложеног рада, тј. спроведених задатака.

Обрасце за припрему тендерске документације за ову врсту уговора можете преузети на линку: хттп://ец.еуропа.еу/еуропеаид/праг/аннеxес.до?цхаптерТитлеЦоде=Б

Уговор о набавци робе

На тендер за уговор о набавци робе могу се пријавити сви потенцијални понуђачи који задовољавају селекционе критеријуме објављене у оквиру објављеног Обавјештења о јавним набавкама (Цонтрацт Нотице), односно минималне захтјеве наведене у техничкој спецификацији робе, која је садржана у објављеном тендерском пакету (Тендер Доссиер), у зависности од врсте тендерског поступка .

Обрасце за припрему тендерске документације за ову врсту уговора можете преузети на линку: хттп://ец.еуропа.еу/еуропеаид/праг/аннеxес.до?цхаптерТитлеЦоде=Ц

Позив за достављање пројектних приједлога

На позив за достављање пројектних приједлога могу се пријавити сви потенцијални апликанти на основу апликационог пакета који се објављује на интернет презентацији ЕуропеАид-а, као и Директората за финансирање и уговарање ЕУ помоћи. У зависности од врсте позива за достављање пројектних приједлога, апликанти достављају сажетак пројекта, пуну апликацију и пропратну документацију за провјеру прихватљивости истовремено (у случају отвореног позива), односно достављају претходно наведену документацију парцијално - у три фазе (у случају ограниченог позива).

Обрасци за припрему пројектне документације за ову врсту уговора се могу преузети на сљедећем линку: хттп://ец.еуропа.еу/еуропеаид/праг/аннеxес.до?цхаптерТитлеЦоде=Е

ВРСТЕ ПОСТУПАКА КОЈИ СЕ СПРОВОДЕ У ЈАВНИМ НАБАВКАМА

Основно средство за додјелу уговора је обезбјеђивање конкурентности понуда. На тај начин, осигурава се поштовање принципа додјеле и добијање адекватног квалитета услуге, робе или радова по најбољој цијени. Постоји више врста поступака јавних набавки, и сваки омогућава одређени/другачији степен конкурентности:

Отворени поступак

Сви заинтересовани понуђачи могу предати понуду и за овај поступак осигурана је висока доступност јавности, кроз објављивање тендера на интернет презентацији ЕуропеАид-а и,Директората за финансирање и уговарање средстава ЕУ помоћи Министарства финансија, као и у другим медијима. Поступак може бити међународни и локални, у зависности од износа уговора и подручја објаве.

Ограничени поступак

На тендер се могу пријавити сви заинтересовани кандидати, али само они који задовољавају критеријуме избора (селецтион цритериа) могу предати понуду. Поступак се одвија у двије фазе. Прва фаза подразумијева одабир 4 до 8 кандидата (Схортлист), да би се у другој фази извршио одабир најбоље понуде.

Конкурентно-ограничени поступак

Уговорно тијело (Директорат за финансирање и уговарање средстава ЕУ помоћи) позива најмање три кандидата према сопственом избору да доставе понуду, чему претходи релевантно истраживање тржишта. Одабир понуде се врши по принципу најбоља понуда за најнижу цијену. 

Преговарачки поступак

У случају посебно комплексних уговора, када Уговорно тијело сматра да се примјеном нити отвореног нити ограниченог поступка не може постићи најбољи квалитет за расположива средства, може се користити „преговарачки поступак“. Међутим, ова процедура корсти се у изузетним околностима, и није уобичајена у пракси.

Појединачна понуда

Уговорно тијело (Директорат за финансирање и уговарање средстава ЕУ помоћи) може да позове једног понуђача по сопственом избору да достави понуду, чему претходи релевантно истраживање тржишта. Тендерска документација за ову врсту процедуре се не објављује. 

Оквирни уговор

Оквирни уговор је споразум који се склапа између једног или више уговорних тијела и једног или више економских оператера, у циљу дефинисања услова и правила на бази којих ће се додјељивати конкретни уговори током трајања одређеног периода, посебно када је у питању трајање уговора, предмет, цијена, максимална вриједност, правила имплементације, предвиђена количина и сл.