Мања слова Већа слова РСС
цфцу

Контактирајте нас

Пријава неправилности

Директорат за финансирање и уговарање средстава ЕУ помоћи води рачуна да се правила ЕУ, прописи, процедуре уговарања које се односе на услуге (сервицес), набавке (супплy), радове (wоркс), донације (грантс), тwининг пројекте поштују и примјењују на правилан начин и да се финансијско управљање и контрола средстава финансијске помоћи ЕУ и њеног извјештавања  врши на ефикасан начин. 

Неправилност је другачији (неправилан) сценарио, догађај, активност или радња која није извршена у складу са законским прописима и прописаним квалитетом током процеса имплементације ИПА активности. Неправилност представља било какво кршење прописа ЕУ и/или закона који може бити резултат чињења или нечињења од стране субјеката (било које физичко или правно лице или било који субјецт који учествује у имплементацији помоћи финансиране из фондова ЕУ) који има или ће имати штетан утицај на буџет ЕУ кроз неоправдано исплаћивање средстава.Све активности везане за превенцију, детекцију, контролу и кажњавање превара и неправилности су успостављање ради:

- Заштите финансијских интереса ЕУ;

- Повраћаја и рефундације било ког износа исплаћеног као резултат неправилности;

- Превенције сличних неправилности;

- Ревизије система и процедура како би се спријечило наступање сличних неправилности у будућности;

- Сарадње са Европском комисијом и (када је то релевантно) другим земљама у циљу индетификације и сузбијање прекограничних преварних радњи и активности.

Неправилности могу бити:

- Техничке – Испорука материјала нижег квалитета од квалитета предвиђеним закљученим уговором; 

- Уговорне – У случају неправилне примјене правних прописа везаних за уговор;

- Финансијске – Лажне пријаве и крађа средстава укључујући и корупцију;

- Административне – непоштовање важећих правила Европске комисије везаних за расписивање тендера и финансирање пројеката;

- Намјерне – Активности оператера или институција укључених у процес а све у циљу сопственог богаћења или богаћења неког другог лица;

- Ненамјерне – Изазване немаром које настају, у већини случајева, кршењем прописаних процедура;

- Са финансијским утицајем – Неправилности које су већ резултирале у исплаћивању неоправданих трошкофа;

- Системске – Произилазе из фундаменталних слабости у систему;

- Специфичне – Наступају само током одређеног пројекта и нису узроковане системским слабостима.

Сви државни службеници и запошљени у јавном сектору у случају откривања  почињених преварних радњи  и/или неправилности дужни су да сачувају оригиналну документацију која указује на превару и/или неправилност. Дужни су да обавијесте службеника за неправилности у ЦФЦУ било којим видом комуникације: (лично, усменим или писменим путем, формално или неформално, анонимно)

Све неправилности и преваре се морају пријавити као и сумња на исте без обзира на обим њиховог утицаја.

Почињена неправилност и/или превара као и сумња на исте могу се пријавити код:

Весна Павловић

Директорат за финансирање и уговарање средстава ЕУ помоћи (ЦФЦУ)

Станка Драгојевица

81 000 Подгорица

Тел: + 382 (0) 20 230 657

Е-маил: весна.павловиц@миф.гов.ме

Други начин да неко анонимно укаже на неправилност и/или превару јесте да се контактира Европска служба за сузбијање превара (ОЛАФ- Еуропеан Анти-Фрауд Оффице),

Е-маил: олаф-цоурриер@ец.еуропа.еу

Фаx: +32-2-2960853