Мања слова Већа слова РСС
Контактирајте нас

О нама

Директорат за финансирање и уговарање средстава ЕУ помоћи је у оквиру Министарства финансија првобитно формиран као сектор 2007. године, да би 2014. године постао Директорат надлежан за индиректно управљање средствима обезбијеђеним кроз Инструмент претприступне помоћи – ИПА, сходно потписаним финансијским споразумима између Владе Црне Горе и Европске комисије. Одговоран је за уговарање, имплементацију и извршење плаћања за програме и пројекте који се финансирају из средстава Европске уније.

Директорат чине четири дирекције:

1. Дирекција за уговарање средстава ЕУ помоћи  - надлежна за спровођење процеса уговарања и имплементације пројеката;

2. Дирекција за финансијско-рачуноводствене послове - надлежна за спровођење финансијских контрола и финансијског извјештавања;

3. Дирекција за контролу квалитета - надлежна за контролу квалитета и хоризонтална питања Директората;

4. Дирекција за први ниво контроле - надлежна за контролу намјенске потрошње ЕУ средстава првог нивоа у оквиру трилатералних и транснационалих програма у којима учествује Црна Гора.

Као Уговорно тијело, Директорат врши послове који се односе на:

 • спровођење поступака јавних набавки за пројекте у оквиру програма који се финансирају из ЕУ средстава;

 • припремање и закључивање уговора са одабраним понуђачима; 

 • праћење спровођења и измјена уговора; 

 • спровођење административних и провјера на лицу мјеста ради контроле извјештаја о имплементацији уговора које подносе уговарачи/крајњи корисници;

 • планирање потреба за финансијским средствима и припрема буџетског плана Директората; 

 • финансијско управљање, контролу и рачуноводство у вези са уговорима финансираним од стране ЕУ; 

 • извјештавање о неправилностима и потенцијалним ризицима и спровођење и праћење корективних мјера.