Manja slova Veća slova RSS
Kontaktirajte nas

O nama

Direktorat za finansiranje i ugovaranje sredstava EU pomoći je u okviru Ministarstva finansija prvobitno formiran kao sektor 2007. godine, da bi 2014. godine postao Direktorat nadležan za indirektno upravljanje sredstvima obezbijeđenim kroz Instrument pretpristupne pomoći – IPA, shodno potpisanim finansijskim sporazumima između Vlade Crne Gore i Evropske komisije. Odgovoran je za ugovaranje, implementaciju i izvršenje plaćanja za programe i projekte koji se finansiraju iz sredstava Evropske unije.

Direktorat čine četiri direkcije:

1. Direkcija za ugovaranje sredstava EU pomoći  - nadležna za sprovođenje procesa ugovaranja i implementacije projekata;

2. Direkcija za finansijsko-računovodstvene poslove - nadležna za sprovođenje finansijskih kontrola i finansijskog izvještavanja;

3. Direkcija za kontrolu kvaliteta - nadležna za kontrolu kvaliteta i horizontalna pitanja Direktorata;

4. Direkcija za prvi nivo kontrole - nadležna za kontrolu namjenske potrošnje EU sredstava prvog nivoa u okviru trilateralnih i transnacionalih programa u kojima učestvuje Crna Gora.

Kao Ugovorno tijelo, Direktorat vrši poslove koji se odnose na:

 • sprovođenje postupaka javnih nabavki za projekte u okviru programa koji se finansiraju iz EU sredstava;

 • pripremanje i zaključivanje ugovora sa odabranim ponuđačima; 

 • praćenje sprovođenja i izmjena ugovora; 

 • sprovođenje administrativnih i provjera na licu mjesta radi kontrole izvještaja o implementaciji ugovora koje podnose ugovarači/krajnji korisnici;

 • planiranje potreba za finansijskim sredstvima i priprema budžetskog plana Direktorata; 

 • finansijsko upravljanje, kontrolu i računovodstvo u vezi sa ugovorima finansiranim od strane EU; 

 • izvještavanje o nepravilnostima i potencijalnim rizicima i sprovođenje i praćenje korektivnih mjera.