Manja slova Veća slova RSS
cfcu
cfcu
cfcu

cfcu

cfcu
Kontaktirajte nas

Prvi nivo kontrole

U okviru Instrumenta pretpristupne podrške za period 2014-2020 (IPA II), odnosno sektora Regionalna i teritorijalna saradnja, Crna Gora učestvuje u devet programa evropske teritorijalne saradnje, od kojih se kroz njih pet ostvaruje saradnja sa jednom ili više država članica Evropske unije. To su:

Trilateralni programi:

 

1. Interreg IPA program prekogranične saradnje za Italiju, Albaniju i Crnu Goru,

2. Interreg IPA program prekogranične saradnje za Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu i Crnu Goru;

 

Transnacionalni programi:

 

3. Interreg Vb Mediteranski program transnacionalne saradnje (MED),

4. Interreg Vb Dunavski program transnacionalne saradnje (DANUBE),

5. Interreg Jadransko-jonski program (ADRION). 

Navedeni programi se sprovode po principu tzv. zajedničkog upravljanja (shared management), koje podrazumijeva uspostavljanje odgovarajućeg sistema, u okviru kojeg države učesnice programa imenuju institucije koje će biti sastavni dio sistema i koje će sprovoditi odgovarajuće aktivnosti iz svoje nadležnosti, a sve u cilju efikasnog funkcionisanja svakog pojedinačnog programa. Kao dio strukture i mehanizma zajedničkog upravljanja, svaka država učesnica programa u obavezi je da uspostavi sistem upravljanja i kontrole na nacionalnom nivou. S tim u vezi, Vlada Crne Gore imenovala je Ministarstvo evropskih poslova za Nacionalno tijelo, zaduženo za koordinaciju programima na nacionalnom nivou, i Ministarstvo finansija, Direktorat za finansiranje i ugovaranje sredstava EU pomoći za Kontrolno tijelo, u okviru kojeg je formirana Kancelarija prvog nivoa kontrole, zadužena da na nacionalnom nivou obezbijedi pravilno trošenje sredstava dodijeljenih od strane Evropske unije. Kancelarija prvog nivoa kontrole vršiće provjeru prihvatljivosti troškova prijavljenih od strane korisnika iz Crne Gore, a u cilju smanjenja nepravilnog trošenja dodijeljenih sredstava. Prihvatljivost prijavljenih troškova Kancelarija će vršiti u skladu sa relevantnim EU, programskim i nacionalnim pravilima, i izdavati Sertifikat o prihvatljivosti troškova, na osnovu koga će se korisnicima vršiti refundacija potrošenih sredstava, u maksimalnom iznosu od 85% prijavljenog troška.

Učešćem u programima evropske teritorijalne saradnje podstiče se prekogranična, regionalna i transnacionalna saradnja između zemalja učesnica pojedinačnih programa, a sve u cilju ostvarivanja pametnog i održivog rasta i razvoja. Projekti koji će se realizovati u okviru gore navedenih programa prekogranične i transnacionalne saradnje doprinijeće boljoj teritorijalnoj, ekonomskoj i institucionalnoj saradnji zemalja učesnica i pospiješiti stvaranje novih formi integracija između istih. Osim toga, iskustva koja crnogorske institucije stiču učešćem u prekograničnim i transnacionalnim programima saradnje, od izuzetnog su značaja za buduće pravilno korišćenje sredstava iz strukturnih fondova EU, koji će Crnoj Gori biti dostupni nakon pristupanja uniji.

Više informacija o svakom pojedinačnom programu možete naći na linkovima ispod:

DUNAVSKI PROGRAM 

http://www.interreg-danube.eu/

MEDITERANSKI PROGRAM 

https://www.interreg-med.eu/

JADRANSKO-JONSKI

http://www.adrioninterreg.eu/

ITALIJA - CRNA GORA - ALBANIJA

https://www.italy-albania-montenegro.eu/ems/

HRVATSKA - CRNA GORA - BOSNA i HERCEGOVINA

http://www.interreg-hr-ba-me2014-2020.eu/