Manja slova Veća slova RSS

Kontaktirajte nas

Tenderi

Tenderske procedure za javne nabavke za projekte koji se finansiraju iz programa EU pomoći sprovode se prema unaprijed utvrđenim striktnim pravilima. Ovo pomaže obezbjeđivanju odabira odgovarajućih kvalifikovanih izvođača i korisnika grantova bez pristrasnosti i dobijanju najboljeg odnosa cijene i kvaliteta, ili najniže cijene, uz punu transparentnost koja odgovara upotrebi javnih sredstava.

Postupci koje je uspostavila Evropska komisija za nabavku i dodjelu bespovratnih sredstava u skladu sa relevantnim programima EU pomoći, su konsolidovani u okviru dokumenta „Nabavke i Grantovi za eksterne aktivnosti Evropske unije – Praktični vodič“, poznatiji pod skraćenicom PRAG. Svako odstupanje od PRAG-a i njegovih aneksa podrazumijeva zahtjev za odstupanjem od standardnih procedura, ili izuzetak odobren od strane relevantnih službi Evropske komisije u skladu sa internim pravilima.

Nabavke se vrše putem decentralizovanogodnosno indirektnog sistema upravljanja, koji podrazumijeva prenos ovlašćenja za upravljanje EU sredstvima na nacionalnu administraciju, čemu prethodi dobijanje potvrde o spremnosti (akreditacije) od strane Evropske komisije.

Pozivi za dostavljanje ponuda/projekata objavljuju se elektronskim putem na veb prezentaciji Direktorata za finansiranje i ugovaranje sredstava EU pomoći, kao i, u zavisnosti od tipa poziva, na veb prezentaciji Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori i veb portalu tendera Generalnog direktorata Evropske komisije za međunarodnu saradnju i razvoj – EuropeAid.