Мања слова Већа слова РСС

Контактирајте нас

Тендери

Тендерске процедуре за јавне набавке за пројекте који се финансирају из програма ЕУ помоц́и спроводе се према унапријед утврђеним стриктним правилима. Ово помаже обезбјеђивању одабира одговарајућих квалификованих извођача и корисника грантова без пристрасности и добијању најбољег односа цијене и квалитета, или најниже цијене, уз пуну транспарентност која одговара употреби јавних средстава.

Поступци које је успоставила Европска комисија за набавку и додјелу бесповратних средстава у складу са релевантним програмима ЕУ помоц́и, су консолидовани у оквиру документа „Набавке и Грантови за екстерне активности Европске уније – Практични водич“, познатији под скраћеницом ПРАГ. Свако одступање од ПРАГ-а и његових анекса подразумијева захтјев за одступањем од стандардних процедура, или изузетак одобрен од стране релевантних служби Европске комисије у складу са интерним правилима.

Набавке се врше путем децентрализованогодносно индиректног система управљања, који подразумијева пренос овлашћења за управљање ЕУ средствима на националну администрацију, чему претходи добијање потврде о спремности (акредитације) од стране Европске комисије.

Позиви за достављање понуда/пројеката објављују се електронским путем на веб презентацији Директората за финансирање и уговарање средстава ЕУ помоћи, као и, у зависности од типа позива, на веб презентацији Делегације Европске уније у Црној Гори и веб порталу тендера Генералног директората Европске комисије за међународну сарадњу и развој – ЕуропеАид.