Manja slova Veća slova RSS

Kontaktirajte nas

>

Održan početni sastanak za projekat “Jačanje kapaciteta sistema socijalne i dječije zaštite u Crnoj Gori”

Datum objave: 30.10.2019 08:31 | Autor: Ministarstvo finansija

Ispis Štampaj stranicu


29. oktobra 2019. godine, u prostorijama Ministarstva finansija, održan je kick-off (početni) sastanak za projekat “Jačanje kapaciteta sistema socijalne i dječije zaštite u Crnoj Gori”. Projekat je finansiran iz sredstava programa „Sektorski operativni program za zapošljavanje, obrazovanje i socijalne politike 2015-2017”, u okviru Instrumenta pretpristupne podrške (IPA II) i trajaće 18 mjeseci, odnosno do marta 2021. godine.

Sveobuhvatni cilj ovog projekta je da se osigura ostvarivanje socijalnih prava i poboljšakvalitet života sadašnjih i budućih korisnika sistema socijalne i dječije zaštite.

Očekivani rezultati ovog projekta podijeljeni su u dvije komponente, i to:

Komponenta I: Jačanje kontrole kvaliteta u sistemu socijalne i dječije zaštite izgradnjom institucionalnih kapaciteta, u okviru koje su očekivani rezultati:
Ojačati kapacitete zaposlenih u Zavodu za socijalnu i dječiju zaštitu za vršenje kontrole kvaliteta sistema socijalne i dječije zaštite;
Unaprijediti kapacitete Socijalne inspekcije u vršenju inspekcijskog nadzora nad profesionalnim radom pružalaca usluga;
Ojačati kapacitete zaposlenih u Direktoratu za socijalno staranje i dječiju zaštitu (sa naglaskom na Direkciju za razvoj usluga) u Ministarstvu rada i socijalnog staranja za planiranje, budžetiranje i sprovođenje socijalnih i dječjih politika i socijalnih usluga zasnovanih na dokazima.

Komponenta II: Unapređenje kapaciteta lokalnih aktera u socijalnoj i dječijoj zaštiti, u okviru koje su očekivani rezultati:
Razviti kapacitete lokalnih samouprava u korišćenju tehnika zasnovanih na dokazima za pripremu, administraciju i ocjenu lokalnih planova za poboljšanje socijalne uključenosti;
Poboljšati kapacitete centara za socijalni rad i lokalnih pružalaca usluga za pružanje kvalitetnih usluga i ispunjavanje zahtjeva za licenciranje.

Ugovor za realizaciju projekta potpisan je sa firmom Achidata s.r.l, iz Italije, u konzorcijumu sa Gruppo Cooperativo CGM iz Italije. Ukupna vrijednost ugovora je 392.287,50 EUR, od čega finansiranje EU čini 85% a nacionalno kofinansiranje 15%. Projekat će biti implementiran putem indirektnog upravljanja sredstvima EU u Crnoj Gori, gdje je Direktorat za finansiranje i ugovaranje sredstava EU pomoći Ministarstva finansija, ugovorno tijelo. 

Početnom (kick-off) sastanku su prisustvovali predstavnici Ministarstva finansija i Ministarstva rada i socijalnog staranja. Menadžer projekta, kao i ključni ekspert koji će raditi na sprovođenju ovog projekta su imali priliku da predstave projektne aktivnosti. Takođe, na sastanku je razmatran okvirni radni plan za sljedeći period.