Manja slova Veća slova RSS
Kontaktirajte nas

Vijesti

31.12.2020.

Twinning ugovor: "Podrška Agenciji za lijekove i medicinska sredstva Crne Gore (CALIMS)" - Konkurs za asistenta rezidentnog savjetnika za twinning - produženje roka za dostavljanje aplikacija

Ovdje možete naći konkurs za asistenta rezidentnog savjetnika za twinning sa izmijenim rokom za dostavljanje aplikacija

18.11.2020.

Grant šema: "Podrška zapošljavanju u manje razvijenim opštinama u Crnoj Gori" - Pojašnjenja Ugovornog tijela

Ovdje možete naći pojašnjenja i odgovore Ugovornog tijela na pitanja učesnika sa Info sesije održane 21.10.2020. godine

22.09.2020.

Grant šema: "Podrška socijalnom uključivanju Roma i Egipćana" : Obavještenje o dodjeli ugovora

Obavještenje o dodjeli ugovora Klarifikacije info dan Podrška socijalnom uključivanju Roma i Egipćana