Manja slova Veća slova RSS
Kontaktirajte nas

Vijesti

07.10.2019.

Ugovor o uslugama: Unapređenje obrazovnih programa i usluga u cilju zadovoljavanja potreba marginalizovanih grupa: Obavještenje o dodjeli ugovora

Obavještenje o dodjeli ugovora Uža lista kandidata Klarifikacije Obavještenje o ugovoru Najava ugovora o uslugama

03.10.2019.

Održan kick-off sastanak za projekat “Unapređenje obrazovnih programa i usluga za marginalizovane grupe”

Održan kick-off sastanak za projekat “Unapređenje obrazovnih programa i usluga za marginalizovane grupe”

03. oktobra 2019. godine, u prostorijama Ministarstva finansija, Direktorata za finansiranje i ugovaranje sredstava EU pomoći, održan je kick-off (početni) sastanak za projekat “Unapređenje obrazovnih programa i usluga za marginalizovane grupe”. Projekat je finansiran iz sredstava Sektorskog Operativnog Programa za zapošljavanje, obrazovanje i socijalnu politiku 2015-2017, u okviru Instrumenta pretpristupne podrške (IPA II) i trajaće 15 mjeseci, odnosno do decembra 2020. godine...

30.09.2019.

Ugovor o uslugama: "Razvijanje kvalifikacija stručnog obrazovanja": Obavještenje o dodjeli ugovora

Obavještenje o dodjeli ugovora Obavještenje o užoj listi kandidata Obavještenje o ugovoru Najava ugovora

16.09.2019.

Ugovor o uslugama "Dalji razvoj inicijativa zaposljavanja na lokalnom nivou": Obavještenje o dodjeli ugovora

Obavještenje o dodjeli ugovora Obavještenje o užoj listi kandidata Klarifikacije Novo obavještenje o ugovoru Poništenje ugovora Ispravka obavještenja o ugovoru Klarifikacije Obavještenje o ugovoru Najava ugovora

10.09.2019.

Početni sastanak projekta "Tehnička podrška grant korisnicima u implementaciji projekata"

Početni sastanak projekta "Tehnička podrška grant korisnicima u implementaciji projekata"

10. septembra 2019. godine, u prostorijama Ministarstva finansija, Direktorata za finansiranje i ugovaranje sredstava EU pomoći, održan je kick-off (početni) sastanak za projekat „Tehnika podrška grant korisnicima u implementaciji projekata“. Projekat je finansiran iz sredstava programa „Sektorski operativni program za zapošljavanje, obrazovanje i socijalne politike 2015-2017”, u okviru Instrumenta pretpristupne podrške (IPA II) i trajaće 18 mjeseci, odnosno do februara 2021. godine...

04.09.2019.

Održan početni sastanak za projekat “Dalji razvoj lokalnih inicijativa za zapošljavanje u Crnoj Gori”

Održan početni sastanak za projekat “Dalji razvoj lokalnih inicijativa za zapošljavanje u Crnoj Gori”

U prostorijama Ministarstva finansija, Direktorata za finansiranje i ugovaranje sredstava EU pomoći, 04. septembra 2019. godine održan je kick-off (početni) sastanak za projekat “Dalji razvoj lokalnih inicijativa za zapošljavanje u Crnoj Gori za Sektorski operativni program za zapošljavanje, obrazovanje i socijalne politike 2015-2017”. Projekat je finansiran iz sredstava pomenutog programa, u okviru Instrumenta pretpristupne podrške (IPA II) i trajaće 18 mjeseci, odnosno do februara 2021. godine...

28.08.2019.

ODRŽAN POČETNI SASTANAK ZA PROJEKAT “RAZVOJ STRUČNIH I OBRAZOVNIH KVALIFIKACIJA U SKLADU SA POTREBAMA TRŽIŠTA RADA”

27. avgusta 2019. godine, u prostorijama Ministarstva finansija, Direktorata za finansiranje i ugovaranje sredstava EU pomoći, održan je kick-off (početni) sastanak za projekat “Razvoj stručnih i obrazovnih kvalifikacija u skladu sa potrebama tržišta rada”. Projekat je finansiran iz Sektorskog operativnog programa za zapošljavanje, obrazovanje i socijalnu politiku 2015-2017 u okviru instrumenta pretpristupne podrške (IPA II) i trajaće 24 mjeseca, odnosno do avgusta 2021. godine...

17.06.2019.

Nove instrukcije za oslobađanje od plaćanja PDV-a (decentralizovano/indirektno upravljanje)

Nove instrukcije za oslobađanje od PDV-a u decentralizovanom/indirektnom upravljanju

07.05.2019.

Kick-off - Tehnička podrška Operativnoj strukturi za Sektorski operativni program za zapošljavanje, obrazovanje i socijalne politike 2015-2017

Kick-off - Tehnička podrška Operativnoj strukturi za Sektorski operativni program za zapošljavanje, obrazovanje i socijalne politike 2015-2017

07. maja 2019. godine, u prostorijama Ministarstva finansija, Direktorata za finansiranje i ugovaranje sredstava EU pomoći, održan je kick-off (početni) sastanak za projekat “Tehnička podrška Operativnoj strukturi za Sektorski operativni program za zapošljavanje, obrazovanje i socijalne politike 2015-2017”. Projekat je finansiran iz sredstava pomenutog Programa, u okviru Instrumenta pretpristupne podrške (IPA II) i trajaće 36 mjeseci, odnosno do maja 2022. godine...

23.04.2019.

Ugovor o uslugama: "Tehnička pomoć operativnoj strukturi za SOPEES program": Obavještenje o dodjeli ugovora

Obavještenje o dodjeli ugovora Obavještenje o užoj listi kandidata Klarifikacije Obavještenje o ugovoru o uslugama Najava Ugovora