Manja slova Veća slova RSS
Kontaktirajte nas

Vijesti

21.02.2020.

Grant šema "Aktivnosti osposobljavanja i obrazovanja za deficitarna zanimanja i za povećanje zapošljivosti RE populacije": Obavještenje o dodjeli ugovora

Obavještenje o dodjeli ugovora Klarifikacije Informacija o održavanju info dana u okviru grant šeme: Aktivnosti osposobljavanja i obrazovanja za deficitarna zanimanja i za povećanje zapošljivosti RE populacije Aplikacioni paket

22.01.2020.

Održan početni sastanak za projekat “Promovisanje inovacione kulture i podrška saradnji između aktera istraživanja, obrazovanja i inovacija”

U prostorijama Ministarstva finansija, Direktorata za finansiranje i ugovaranje sredstava EU pomoći, 21. januara 2020. godine održan je kick-off (početni) sastanak za projekat “Promovisanje inovacione kulture i podrška saradnji između aktera istraživanja, obrazovanja i inovacija”. Projekat je finansiran u okviru Instrumenta pretpristupne podrške (IPA II) i trajaće 16 mjeseci, odnosno do maja 2021. godine...

30.10.2019.

Održan početni sastanak za projekat “Jačanje kapaciteta sistema socijalne i dječije zaštite u Crnoj Gori”

29. oktobra 2019. godine, u prostorijama Ministarstva finansija, održan je kick-off (početni) sastanak za projekat “Jačanje kapaciteta sistema socijalne i dječije zaštite u Crnoj Gori”. Projekat je finansiran iz sredstava programa „Sektorski operativni program za zapošljavanje, obrazovanje i socijalne politike 2015-2017”, u okviru Instrumenta pretpristupne podrške (IPA II) i trajaće 18 mjeseci, odnosno do marta 2021. godine...

21.10.2019.

Ugovor o uslugama: "Jačanje kapaciteta sistema socijalne i dječije zaštite u Crnoj Gor": Obavještenje o dodjeli ugovora

Obavještenje o dodjeli ugovora Obavještenje o užoj listi kandidata Obavještenje o ugovoru o uslugama: Najava ugovora o uslugama

07.10.2019.

Ugovor o uslugama: Unapređenje obrazovnih programa i usluga u cilju zadovoljavanja potreba marginalizovanih grupa: Obavještenje o dodjeli ugovora

Obavještenje o dodjeli ugovora Uža lista kandidata Klarifikacije Obavještenje o ugovoru Najava ugovora o uslugama

07.10.2019.

Ugovor o uslugama "Integrisanje ključnih kompetencija u obrazovni sistem Crne Gore": Obavještenje o dodjeli ugovora

Obavještenje o dodjeli ugovora Obavještenje o užoj listi kandidata Klarifikacije Obavještenje o ugovoru Najava ugovora o uslugama

03.10.2019.

Održan kick-off sastanak za projekat “Unapređenje obrazovnih programa i usluga za marginalizovane grupe”

Održan kick-off sastanak za projekat “Unapređenje obrazovnih programa i usluga za marginalizovane grupe”

03. oktobra 2019. godine, u prostorijama Ministarstva finansija, Direktorata za finansiranje i ugovaranje sredstava EU pomoći, održan je kick-off (početni) sastanak za projekat “Unapređenje obrazovnih programa i usluga za marginalizovane grupe”. Projekat je finansiran iz sredstava Sektorskog Operativnog Programa za zapošljavanje, obrazovanje i socijalnu politiku 2015-2017, u okviru Instrumenta pretpristupne podrške (IPA II) i trajaće 15 mjeseci, odnosno do decembra 2020. godine...

30.09.2019.

Ugovor o uslugama: "Razvijanje kvalifikacija stručnog obrazovanja": Obavještenje o dodjeli ugovora

Obavještenje o dodjeli ugovora Obavještenje o užoj listi kandidata Obavještenje o ugovoru Najava ugovora

16.09.2019.

Ugovor o uslugama "Dalji razvoj inicijativa zaposljavanja na lokalnom nivou": Obavještenje o dodjeli ugovora

Obavještenje o dodjeli ugovora Obavještenje o užoj listi kandidata Klarifikacije Novo obavještenje o ugovoru Poništenje ugovora Ispravka obavještenja o ugovoru Klarifikacije Obavještenje o ugovoru Najava ugovora

10.09.2019.

Početni sastanak projekta "Tehnička podrška grant korisnicima u implementaciji projekata"

Početni sastanak projekta "Tehnička podrška grant korisnicima u implementaciji projekata"

10. septembra 2019. godine, u prostorijama Ministarstva finansija, Direktorata za finansiranje i ugovaranje sredstava EU pomoći, održan je kick-off (početni) sastanak za projekat „Tehnika podrška grant korisnicima u implementaciji projekata“. Projekat je finansiran iz sredstava programa „Sektorski operativni program za zapošljavanje, obrazovanje i socijalne politike 2015-2017”, u okviru Instrumenta pretpristupne podrške (IPA II) i trajaće 18 mjeseci, odnosno do februara 2021. godine...