Manja slova Veća slova RSS
Kontaktirajte nas

Vijesti

21.01.2019.

Ugovor o uslugama "Implementacija Elektronskog sistema javnih nabavki": Obavještenje o dodjeli ugovora

Obavještenje o dodjeli ugovora Uža lista kandidata Klarifikacije Ugovor o uslugama "Implementacija Elektronskog sistema javnih nabavki" Najava Ugovora Obavještenje o ugovoru

21.01.2019.

Ugovor o uslugama "Unaprijeđenje budžetskog sistema,višegodišnjeg budžetskog planiranja i sistema javne finansijske interne kontrole": Obavještenje o dodjeli ugovora

Obavještenje o dodjeli ugovora Obajveštenje o užoj listi kandidata Novo obavještenje o ugovoru uslugama Otakzivanje tendera Ugovor o uslugama "Unaprijeđenje budžetskog sistema,višegodišnjeg budžetskog planiranja i sistema javne finansijske interne kontrole" Obavještenje o užoj listi tandidata Obavještenje o ugovoru Klarifikacije Klarifikacije 2

29.12.2018.

Ugovor za nabavku opreme za automatsko mjerenje protoka saobraćaja: Obavještenje o dodjeli ugovora

Obavještenje o dodjeli ugovora Klarifikacije Obavještenje o ugovoru i tenderski dosije Najava ugovora

22.12.2018.

Ugovor o uslugama: Implementacija novog kompjuterizovanog tranzitnog sistema (NCTS): Obavještenje o dodjeli ugovora

Obavještenje o dodjeli ugovora Obavještenje o užoj listi kandidata

18.12.2018.

Ugovor o uslugama "Procjena bezbijednosti puteva u Crnoj Gori": Obavještenje o dodjeli ugovora

Obavjestenje o dodjeli ugovora Uža lista kandidata Klarifikacije Obavještenje o ugovoru

18.12.2018.

Ugovor o uslugama: Podrška pristupu Konvenciji o zajedničkom tranzitnom postupku i Konvenciji o olakšavanju trgovine robom: Obavještenje o dodjeli ugovora

Obavještenje o dodjeli ugovora Obavještenje o užoj listi kandidata Klarifikacije Ponovljena tenderska procedura Poništenje tenderske procedure CN PIN

18.12.2018.

Ugovor za nabavku opreme: Nabavka hardvera za funkcionisanje novog kompjuterizovanog tranzitnog sistema (NCTS): Obavještenje o dodjeli u

Obavještenje o dodjeli ugovora Tenderski dosije Obavještenje o ugovoru Najava ugovora o nabavci opreme

18.12.2018.

Ugovor o uslugama "Razvoj i jačanje kapaciteta Državne revizorske institucije i Revizorskog tijela": Obavještenje o dodjeli ugovora

Ugovor o uslugama "Razvoj i jačanje kapaciteta Državne revizorske institucije i Revizorskog tijela" Obavještenje o ugovoru Klarifikacije

12.12.2018.

Održan početni sastanak za projekat “Unapređenje budžetskog sistema, višegodišnjeg budžetskog planiranja i sistema javne finansijske interne kontrole”

Održan početni sastanak za projekat “Unapređenje budžetskog sistema, višegodišnjeg budžetskog planiranja i sistema javne finansijske interne kontrole”

12. decembra 2018. godine, u prostorijama Ministarstva finansija, Direktorata za finansiranje i ugovaranje sredstava EU pomoći, održan je početni sastanak za projekat “Unapređenje budžetskog sistema, višegodišnjeg budžetskog planiranja i sistema javne finansijske interne kontrole”. Projekat je finansiran iz Godišnjeg akcionog programa IPA-e za 2014. godinu za Crnu Goru (CAP 2014) u okviru instrumenta pretpristupne podrške (IPA II) i trajaće 36 mjeseci, odnosno do decembra 2021. godine....

11.12.2018.

Održan početni sastanak za projekat “Unapređenje poslovnog ambijenta i konkurentnosti privatnog sektora u Crnoj Gori”

Održan početni sastanak za projekat “Unapređenje poslovnog ambijenta i konkurentnosti privatnog sektora u Crnoj Gori”

11. decembra 2018. godine, u prostorijama Ministarstva finansija, Direktorata za finansiranje i ugovaranje sredstava EU pomoći, održan je početni sastanak za projekat “Unapređenje poslovnog ambijenta i konkurentnosti privatnog sektora u Crnoj Gori”. Projekat je finansiran iz Godišnjeg akcionog programa IPA-e za 2014. godinu za Crnu Goru (CAP 2014) u okviru instrumenta pretpristupne podrške (IPA II) i trajaće 24 mjeseca, odnosno do novembra 2020. godine. ...