Manja slova Veća slova RSS
Kontaktirajte nas

Vijesti

07.12.2018.

Održan početni sastanak za projekat “Implementacija novog kompjuterizovanog tranzitnog sistema (NCTS)”

Održan početni sastanak za projekat “Implementacija novog kompjuterizovanog tranzitnog sistema (NCTS)” 07. decembra 2018. godine, u prostorijama Ministarstva finansija, Direktorata za finansiranje i ugovaranje sredstava EU pomoći, održan je početni (kick-off) sastanak za projekat “Implementacija novog kompjuterizovanog tranzitnog sistema (NCTS)”. Projekat je finansiran iz Godišnjeg akcionog programa IPA-e za 2014. godinu za Crnu Goru (CAP 2014) u okviru Instrumenta pretpristupne podrške (IPA II) i trajaće 36 mjeseci, odnosno do novembra 2021. godine. ...

06.12.2018.

ODRŽAN POČETNI SASTANAK ZA PROJEKAT “IMPLEMENTACIJA ELEKTRONSKOG SISTEMA JAVNIH NABAVKI”

ODRŽAN POČETNI SASTANAK ZA PROJEKAT “IMPLEMENTACIJA ELEKTRONSKOG SISTEMA JAVNIH NABAVKI”

6. decembra 2018. godine, u prostorijama Ministarstva finansija, Direktorata za finansiranje i ugovaranje sredstava EU pomoći, održan je kick-off (početni) sastanak za projekat “Implementacija elektronskog sistema javnih nabavki”. Projekat je finansiran iz Godišnjeg akcionog programa IPA-e za 2014. godinu za Crnu Goru (CAP 2014) u okviru instrumenta pretpristupne podrške (IPA II) i trajaće 36 mjeseci, odnosno do decembra 2021. godine...

06.12.2018.

Ugovor o uslugama: "Tehnička pomoć za usklađivanje i implementaciju EU akija za unutrašnje tržište": obavještenje o dodjeli ugovora

Obavještenje o dodjeli ugovora Uža lista kandidata Klarifikacije Obavještenje o javnim nabavkama Najava ugovora - PIN

30.11.2018.

Održan početni sastanak za projekat “Podrška za pristupanje Konvenciji o zajedničkom tranzitnom postupku i Konvenciji o olakšavanju trgovine robom”

Održan početni sastanak za projekat “Podrška za pristupanje Konvenciji o zajedničkom tranzitnom postupku i Konvenciji o olakšavanju trgovine robom”

30. novembra 2018. godine, u prostorijama Ministarstva finansija, Direktorata za finansiranje i ugovaranje sredstava EU pomoći, održan je kick-off (početni) sastanak za projekat “Podrška za pristupanje Konvenciji o zajedničkom tranzitnom postupku i Konvenciji o olakšavanju trgovine robom”. Projekat je finansiran iz Godišnjeg akcionog programa IPA-e za 2014. godinu za Crnu Goru (CAP 2014) u okviru instrumenata pretpristupne podrške (IPA II) i trajaće 30 mjeseci, odnosno do maja 2020. godine...

30.11.2018.

Održan početni sastanak za projekat “Procjena bezbjednosti puteva u Crnoj Gori”

29. novembra 2018. godine, u prostorijama Ministarstva finansija, Direktorata za finansiranje i ugovaranje sredstava EU pomoći, održan je početni (kick-off) sastanak za projekat “Procjena bezbjednosti puteva u Crnoj Gori”. Projekat je finansiran iz Godišnjeg akcionog programa IPA-e za 2014. godinu za Crnu Goru (CAP 2014) u okviru Instrumenta pretpristupne podrške (IPA II) i trajaće 12 mjeseci, odnosno do novembra 2019. godine. ...

29.11.2018.

Održan početni sastanak za projekat “Podrška regulaciji finansijskih usluga”

Održan početni sastanak za projekat “Podrška regulaciji finansijskih usluga”

29. novembra 2018. godine, u prostorijama Ministarstva finansija, Direktorata za finansiranje i ugovaranje sredstava EU pomoći, održan je kick-off (početni) sastanak za projekat “Podrška regulaciji finansijskih usluga”. Projekat je finansiran iz Godišnjeg akcionog programa IPA-e za 2014. godinu za Crnu Goru (CAP 2014) u okviru instrumenata pretpristupne podrške (IPA II) i trajaće 24 mjeseca, odnosno do novembra 2020. godine. ...

29.11.2018.

Grant šema: „Unapređenje poslovnog okruženja i konkurentnosti privatnog sektora“: Obavještenje o dodjeli grantova

Obavještenje o dodjeli grantova Klarifikacije Prezentacija Info dani Poziv za dostavljanje predloga projekata u okviru grant šeme

27.11.2018.

Održan početni sastanak za projekat “Tehnička podrška za usklađivanje i sprovođenje pravne tekovine Evropske unije u oblasti unutrašnjeg tržišta”

27. novembra 2018. godine, u prostorijama Ministarstva finansija, Direktorata za finansiranje i ugovaranje sredstava EU pomoći, održan je kick-off (početni) sastanak za projekat “Tehnička podrška za usklađivanje i sprovođenje pravne tekovine Evropske unije u oblasti unutrašnjeg tržišta”. Projekat je finansiran iz Godišnjeg akcionog programa IPA-e za 2014. godinu za Crnu Goru (CAP 2014) u okviru instrumenata pretpristupne podrške (IPA II) i trajaće 24 mjeseca, odnosno do novembra 2020. godine. ...

21.11.2018.

Saopštenje: Održan početni sastanak za projekat,,Razvoj i jačanje kapaciteta Državne revizorske institucije i Revizorskog tijela"

Saopštenje: Održan početni sastanak za projekat,,Razvoj i jačanje kapaciteta Državne revizorske institucije i Revizorskog tijela"

Početnom (kick-off) sastanku su prisustvovali predstavnici Ministarstva finansija, Državne revizorske institucije Crne Gore, Revizorskog tijela, kao i predstavnici Delegacije EU u Crnoj Gori.

17.11.2018.

Ugovor o uslugama "Podrška regulaciji finansijskih usluga": Obavještenje o dodjeli ugovora

Obavještenje o dodjeli uža lista Ugovor o uslugama "Podrška regulaciji finansijskih usluga"