Manja slova Veća slova RSS
Kontaktirajte nas

Vijesti

29.11.2018.

Održan početni sastanak za projekat “Podrška regulaciji finansijskih usluga”

Održan početni sastanak za projekat “Podrška regulaciji finansijskih usluga” 29. novembra 2018. godine, u prostorijama Ministarstva finansija, Direktorata za finansiranje i ugovaranje sredstava EU pomoći, održan je kick-off (početni) sastanak za projekat “Podrška regulaciji finansijskih usluga”. Projekat je finansiran iz Godišnjeg akcionog programa IPA-e za 2014. godinu za Crnu Goru (CAP 2014) u okviru instrumenata pretpristupne podrške (IPA II) i trajaće 24 mjeseca, odnosno do novembra 2020. godine. ...

29.11.2018.

Grant šema: „Unapređenje poslovnog okruženja i konkurentnosti privatnog sektora“: Obavještenje o dodjeli grantova

Obavještenje o dodjeli grantova Klarifikacije Prezentacija Info dani Poziv za dostavljanje predloga projekata u okviru grant šeme

27.11.2018.

Održan početni sastanak za projekat “Tehnička podrška za usklađivanje i sprovođenje pravne tekovine Evropske unije u oblasti unutrašnjeg tržišta”

27. novembra 2018. godine, u prostorijama Ministarstva finansija, Direktorata za finansiranje i ugovaranje sredstava EU pomoći, održan je kick-off (početni) sastanak za projekat “Tehnička podrška za usklađivanje i sprovođenje pravne tekovine Evropske unije u oblasti unutrašnjeg tržišta”. Projekat je finansiran iz Godišnjeg akcionog programa IPA-e za 2014. godinu za Crnu Goru (CAP 2014) u okviru instrumenata pretpristupne podrške (IPA II) i trajaće 24 mjeseca, odnosno do novembra 2020. godine. ...

21.11.2018.

Saopštenje: Održan početni sastanak za projekat,,Razvoj i jačanje kapaciteta Državne revizorske institucije i Revizorskog tijela"

Saopštenje: Održan početni sastanak za projekat,,Razvoj i jačanje kapaciteta Državne revizorske institucije i Revizorskog tijela"

Početnom (kick-off) sastanku su prisustvovali predstavnici Ministarstva finansija, Državne revizorske institucije Crne Gore, Revizorskog tijela, kao i predstavnici Delegacije EU u Crnoj Gori.

17.11.2018.

Ugovor o uslugama "Podrška regulaciji finansijskih usluga": Obavještenje o dodjeli ugovora

Obavještenje o dodjeli uža lista Ugovor o uslugama "Podrška regulaciji finansijskih usluga"

16.11.2018.

SAOPŠTENJE: Održana svečana ceremonija povodom potpisivanja ugovora o dodjeli granta u okviru IPA programa prekogranične saradnje Crna Gora-Kosovo 2014-2020. godine

SAOPŠTENJE: Održana svečana ceremonija povodom potpisivanja ugovora o dodjeli granta u okviru IPA programa prekogranične saradnje Crna Gora-Kosovo 2014-2020. godine

Ceremoniji su prisustvovali predstavnici Direktorata za finansiranje i ugovaranje sredstava EU pomoći Ministarstva finansija, tijela za prekograničnu saradnju Crne Gore i Kosova, kao i predstavnici Kancelarije Evropske unije na Kosovu.

06.06.2018.

SAOPŠTENJE: Održana implementaciona radionica za grant korisnike u okviru prvog poziva Programa prekogranične saradnje Crna Gora-Albanija 2014-2020

SAOPŠTENJE: Održana implementaciona radionica za grant korisnike u okviru prvog poziva Programa prekogranične saradnje Crna Gora-Albanija 2014-2020

Ministarstvo finansija, Direktorat za finansiranje i ugovaranje sredstava EU pomoći je, u saradnji sa Zajedničkim tehničkim sekretarijatom za programe prekogranične saradnje Crna Gora-Albanija i Crna Gora-Kosovo 2014-2020, organizovao dvodnevnu implementacionu radionicu za korisnike bespovratnih sredstava (grantova) 8 projektnih prijedloga odabranih za finansiranje u okviru prvog poziva. Radionica je održana u hotelu “Verde” 05. i 06. juna 2018. godine....

17.05.2018.

Održana svečana ceremonija povodom potpisivanja ugovora o dodjeli granta u okviru IPA programa prekogranične saradnje Crna Gora-Albanija 2014-2020. godine

Održana svečana ceremonija povodom potpisivanja ugovora o dodjeli granta u okviru IPA programa prekogranične saradnje Crna Gora-Albanija 2014-2020. godine

Danas je u Skadru održana svečana ceremonija povodom potpisivanja ugovora o dodjeli granta, u okviru prvog poziva Programa prekogranične saradnje Crna Gora-Albanija 2014-2020. godine, za čiju je realizaciju opredijeljeno 2,8 miliona eura. Ukupna vrijednost navedenog Programa za sedmogodišnju perspektivu 2014-2020. godine, posvećena podršci projektima, iznosi 10,9 miliona eura...